انواع دستگاه لیزر

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

گت بلاگز دسته‌بندی نشده دستگاه لیزر ازت

لیزر ازت

برخلاف  دستگاه لیزر CO۲ گذارها در لیزر ازت بین ترازهای انرژی الکترونی مولکول ازت واقع می‌شود و خروجی در ناحیه ماوراء بنفشی در ۳۳۷ نانومتر را به دست می‌دهد. به طور قابل توجهی ترازهایی که بین آنها عمل لیزر اتفاق می افتد کاملاً زمان عمر معکوس را دارند. به خاطر داریم که در شرایط ایده آل زمان عمر تراز بالایی لیزر باید طولانی و زمان عمر تراز پائینی لیزر باید کمتر باشد. در مورد لیزر ازت این امر برعکسی است و از این رو است که نمی‌توانیم از لیزر ازت خروجی مداوم داشته باشیم، گرچه لیزر ضربانی می‌توان ساخت. پهنای پالس لیزر بسیار کم یا باریک است چرا که به محض عمل لیزر تراز زیرین لیزری جمعیت دار می‌شود و پس از چند نانو ثانیه جمعیت معکوس کاهش می‌یابد به حدی که لیزر قطع می‌شود. این لیزر را «خود پایان دهنده» می‌نامند. دمشی خیلی مهم نیست چرا که باید در زمانی کوتاه‌تر از پهنای پالسی انجام شود. معمولاً طرحی شبیه لیزر TEA دی اکسید کربن برای این لیزر به کار برده می‌شود. یک خازن که به طور سریع بین دو الکترود که به طور عرضی نسبت به محور لیزر قرار دارند تخلیه الکتریکی ایجاد می‌کند و گاز را می‌توان با عبور دادن از یک محیط خنک کننده خنک نمود. جالب است بدانید که بهره‌ای بسیار بالا توسط علی رغم استفاده از یک آینه در این لیزر به دست می‌آید. چنین بهره بالایی را ابر تابش می‌نامند. ضربانهای با انرژی حدود چند میلی ژول، به دلیل دوره کوتاه آنان، توان‌های حدود مگاوات را به همراه دارد.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :